Waar intuïtie doorbreekt,
wordt wijsheid overbodig.

Community

Dit is de digitale omgeving van “Het nieuwe sales- en accountplan”, het boek dat u stapsgewijs door het proces leidt voor het maken van een sales- en accountplan dat aansluit bij de eisen en mogelijkheden van het tweede decennium van deze eeuw.
In deze digitale omgeving zijn de toelichtingen te vinden op de theorie die in het boek genoemd wordt. Daarnaast bevat het handige gereedschappen zoals checklists en voorbeelden van plannen en presentaties.
Ook is er een online versie van het boek beschikbaar.
Via de bij het boek geleverde code kan men zich registreren en inloggen op deze digitale omgeving.

Laatste berichten

Bekijk de laatste berichten van Intunet